Президент РК "Львів - Ратуша"
Наталія Витрикуш

1. Що таке Ротарі Інтернейшнл?

Ротарі Інтернейшнл (надалі РІ) – це всесвітня асоціація Ротарі Клубів, гасло якої – “Служіння понад власне “Я”.

2. Яка програма Ротарі?

Програма Ротарі відображена у формулюванні мети організації. Метою Ротарі є:

Перше. Розширення кола знайомств як засобу служіння;

Друге. Становлення високих етичних принципів у бізнесі та професійній діяльності шляхом усвідомлення важливості та необхідності всіх професій та визнання професії кожного Ротарійця можливістю гідного служіння суспільству.

Третє. Застосування принципів ідеалів служіння кожним Ротарійцем в його особистому, діловому та громадському житті.

Четверте. Поширення міжнародного взаєморозуміння, доброї волі та миру через світове партнерство ділових людей та професіоналів, об’єднаних ідеалами служіння.

Цитата наведена згідно “Статуту Ротарі Інтернешнл” та “Типової Конституції Ротарі Клубу”.

3. Які масштаби Ротарі?

Ротарі – інтернаціональна організація, Клуби якої налічуються у 164 країнах та 40 географічних зонах. (Поточні дані про кількість членів організації і кількість клубів регулярно друкуються у виданнях “Rotary World” та “The Rotarian”).

4. Чи збільшується Ротарі?

Так, за останні роки щорічно з’являється понад 700 клубів.

В загальному в світі майже 1.250.000 Ротарійців. В 530 Дистриктах налічується 31.257 Ротарі Клубів.

5. Чи можуть Ротарійці бути членами інших клубів?

Ротарійцям не варто вступати до інших подібних організацій, оскільки це може суттєво зменшити можливості виконання зобов’язань членства у Ротарі. У випадку такого сумісництва, Ротарієць повинен отримати попереднє схвалення Дирекції свого Клубу.

6. Чи є Ротарійці членами Ротарі Інтернешнл?

Ні. Вони є членами Ротарі Клубу. Клуб є членом Ротарі Інтернешнл.

7. Що таке “чотири напрямки служіння”?

Основним завданням руху Ротарі є зміцнення та розвиток діяльності на благо суспільства за чотирма напрямками. Вони втілені у:

Клубній роботі (Club service) – Служіння Клубу;

Професійній роботі (Vocational Service) – Служіння покликанню (фаху);

Громадській роботі (Community Service) – Служіння місцевій громаді;

Міжнародній роботі (International Service) – Служіння світовій спільноті.

8. Чи може Клуб сприяти організації нового Клубу?

Так, щоб допомогти розвитку громадського та ділового життя у своєму та сусідніх регіонах. Про можливість створення нових Клубів потрібно повідомити Губернатора Дистрикту, який сприятиме у його організації.

9. Як організувати новий Клуб?

Губернатор Дистрикту координує організацію нових Клубів. Він призначає Ротарійця, що звернувся до нього з ініціативою організації нового Клубу, своїм спеціальним представником, який провадитиме адміністративну роботу по організації нового Клубу. До Губернатора Дистрикту звертаються також, коли сама громада вирішить, що є передумови для створення нового Клубу.

10. Яка мінімальна кількість установчих членів є необхідною для реєстрації нового Клубу? Яка величина вступного внеску?

Необхідно не менше 20 членів. Величина вступного внеску в РІ становить 15 доларів США з кожного установчого члена.

11. Які обов’язки Клубу-спонсора?

Як правило, Клуб спеціального представника (див. Пункт 9) є спонсором нового Клубу і бере на себе наступні зобов’язання:

а) допомога своєму спеціальному представнику у плануванні та успішній організації нового Клубу;

б) забезпечення початкового становлення нового Клубу;

в) координація розвитку діяльності Клубу, як одиниці Ротарійського руху.

Новий Клуб, з моменту перших організаційних зборів, проводить засідання на регулярній основі, щотижня, і називається “Провізоричний Ротарі Клуб” до моменту реєстрації в Ротарі Інтернешнл.

12. Чи факт наявності суспільно-корисного клубу у громаді визначатиме доцільність зусиль щодо організації у ній Клубу Ротарі?

Ні. Рішення повинно залежати від того, чи зможе громада підтримувати Клуб Ротарі.

13. Що таке “Типова Конституція (Статут) Ротарі Клубу”?

З’їзд в Лос-Анджелесі (1922 рік) прийняв “Типову Конституцію (Статут) Ротарі Клубу”. Законодавчою Радою було зроблено доповнення про те, що цей статут повинен бути прийнятий кожним Ротарі Клубом, окрім тих, що були сформовані до 1921 року. Ці Клуби, існуючі Статути яких мають одне або декілька відхилень від “Типової Конституції (Статуту) Ротарі Клубу”, можуть існувати при умові, якщо копії цих поправок були послані в Раду Директорів РІ та схвалені нею.

14. Як вносяться поправки до “Типової Конституції (Статуту) Ротарі Клубу”?

Клуб може вносити поправки до ІІ та ІІІ статей Конституції з дозволу Ради Директорів РІ; до решти статей поправки можуть бути внесені тільки Законодавчою Радою або на Конвенції РІ (див. ст. ХVІІ “Стандартної Конституції (Статуту) Ротарі Клубу.”)

15. Хто складає установчі документи місцевих Клубів?

На засіданні Клубу можуть бути прийняті установчі документи та поправки до них. Рада Директорів РІ рекомендує перелік установчих документів Клубів (EX3-12B-EN) (Код документу згідно переліку РІ – Ред.), до яких можуть бути внесені зміни згідно місцевих умов. Однак пункти місцевих Статутів повинні узгоджуватись із Типовою Конституцією (Статутом) Клубу, Конституцією РІ та установчими документами.

16. Чи може один Ротарі Клуб просити фінансової допомоги від іншого Клубу?

Ні, окрім випадку отримання дозволу Ради Директорів Ротарі Інтернешнл.

17. Чи може Ротарі Клуб вступити до іншої організації?

Ні, одиниця РІ не може стати членом будь-якої іншої організації.

18. Коли, де та ким започаткована організація Ротарі Інтернешнл?

Молодим адвокатом Полом А. Гаррісом, 23 лютого 1905 року у місті Чикаго, штату Іллінойс, США. В цей день він зустрівся з Сильвестром Шилє (торгівцем вугіллям), Ґесом Лоером (гірничим інженером) та Гірамом Шореєм (шевцем) в офісі Лоєра .

19. Чому організація стала називатися “Ротарі”?

Спочатку засідання проводилися почергово в офісах членів організації, у цьому й полягала ротація.

20. Коли організація була створена?

У 1910 році в Чикаго, на з’їзді вже існуючих 16 Клубів. На з’їзді були присутні 60 делегатів.

21. Коли організація стала міжнародною?

Після прийняття у 1911 році Ротарі Клубу міста Вінніпег, Канада. На з’їзді в 1912 році назва організації змінилася. З цього моменту вона стала Міжнародною асоціацією Ротарі Клубів.

22. Що є адміністративним органом Ротарі Інтернешнл?

Рада Директорів РІ, до складу якої входять 19 членів – представників усіх регіонів Ротарійського світу.

23. З кого складається Рада Директорів РІ?

Рада складається з Президента (Голова Ради), Президента-Елект та 17 Директорів. Члени Ради висуваються на загальних або регіональних засіданнях Клубів, як вказано у Правилах РІ. Вони обираються на Конвенції усіма Клубами і, отже, мають право представляти всі Клуби у будь-якій точці світу.

24. Чи є Губернатори Дистриктів офіцерами Ротарі Інтернешнл?

Так. Губернатор Дистрикту є єдиним офіційним представником РІ на території Дистрикту.

25. Що таке Ротарійський Дистрикт? Який номер Вашого Дистрикту?

Дистрикт – це обмежена територія де, за визначенням Ради Директорів РІ, деяка кількість Клубів об’єднується за адміністративною ознакою. Номер Вашого Дистрикту Ви можете звірити в останньому виданні Офіційного Довідника (Official Directory 007-EN).

26. Які основні вимоги до обрання Губернатора Дистрикту?

Кандидати повинні бути членами (окрім почесних) Клубів, які займають стабільне положення, не мають серйозних заборгованостей у сплаті внесків до РІ та до Дистрикту. Вони повинні бути членами Ротарі протягом семи років або більше (до дня обрання на посаду). Вони повинні відслужити повний термін на посаді Президента Клубу (до дня висунення на посаду).

27. Хто є Губернатором Вашого Дистрикту?

Дивіться Офіційний Довідник.

28. Що таке міжнародна Асамблея?

Міжнародна Асамблея – це щорічна зустріч вищих офіцерів, Губернаторів-Елект, Директорів окремих комітетів РІ та інших офіцерів, рекомендованих Радою директорів РІ. Мета зустрічі – Ротарійське навчання, рекомендації з керування організацією, консультації з Губернаторами-Елект, а також обговорення та планування впровадження програм діяльності на наступний Ротарійський рік.

29. Що таке семінар Презедентів-Елект?

Семінар з підготовки Президентів-Елект (ПЕТС)- це освітня та інформаційна програма для Президентів-Елект Клубів. Семінар планується та організується Губернатором-Елект разом із Губернатором. Основне завдання – розробка оптимальних умов виконання програм Ротарі на майбутній рік та підготовка майбутніх Президентів до керівництва Клубами, роботи у Дистриктах та РІ.

30. Що таке Асамблея Дистрикту?

Зустріч майбутніх Президентів, Секретарів та інших керівників Клубів Дистрикту з Губернатором, Губернатором-Елект та іншими особами, що визначаються Радою Директорів, з метою вивчення та обговорення інформації з управління Клубом та його діяльності.

31. Чому є важливо для майбутніх Президентів та Секретарів Клубів приймати участь в Асамблеї Дистрикту?

Це для них школа інструкцій, а також взаємний обмін думками щодо планів та цілей Клубів та Дистрикту.

32. Що таке Конференція Дистрикту?

Це щорічні збори Дистрикту з метою подальшого сприяння розвитку програм Ротарі через досягнення дружби, надихаючі виступи, обговорення діяльності Клубів цього Дистрикту та РІ в цілому.

33. Чи можуть на Конференції Дистрикту прийматися рішення, що є обов’язковими для Ротарі Інтернейшнл?

Ні. Конференція Дистрикту не є законодавчим органом, але може приймати резолюції щодо рекомендованих дій чи законів РІ, а також відносно важливих питань для Дистрикту.

34. Хто повинен бути присутній на Конференції Дистрикту?

Слід заохочувати присутність усіх Ротарійців Дистрикту з дружинами/чоловіками.

35. Що таке регіональна конференція?

Регіональна конференція збирає членів Клубів даного регіону. Вона сприяє знайомству та росту взаєморозуміння між членами організації. На форумі йде обмін пропозиціями та обговорення питань роботи Ротарі.

36. Де знаходиться Штаб-квартира та Секретаріат Ротарі Інтернешнл?

Штаб-квартира та Секретаріат знаходяться в приміщенні Центрального офісу Ротарі. (One Rotary Center, 1560 Sherman Ave., Evanston, Illinois, USA 60201).

37. Чи має Секретаріат відділення в інших містах?

Так. У Делі (Індія), Сан-Пауло (Бразилія), Сандбіберг (Швеція), Паррамата, Нью-Саус Валей (Австралія), Токіо (Японія), Цюрих (Швейцарія), Буенос-Айрес (Аргентина), Маніла (Філіппіни), Сеул (Корея) та інших містах. Штаб-квартири Ротарі Інтернешнл у Великобританії та Ірландії знаходяться в Альцестері і у Варвікширі, де координують діяльність Клубів у цих регіонах.

38. Як фінансується Ротарі Інтернешнл?

Основним джерелом доходів РІ є членські внески, що платяться Клубами раз на півроку. Це внески кожного дійсного члена Клубу, вступні внески від нових Клубів, прибутки, що надходять від підписки на журнал “Ротарієць” та від реклами у журналі, а також відсотки від вкладів, включаючи плану орендарів будівлі “One Rotary Center”. (Дивись також фінансові посилання у Manual 035-EN).

39. Коли починається фінансовий рік в Ротарі?

1 липня.

40. Що є законодавчим органом Ротарі Інтернешнл?

Законодавча Рада – це Ротарійський “парламент”, як вказано у статті VIIІ Правил Ротарі. Рада, яка збирається один раз на три роки є законодавчим органом РІ, за винятком тих випадків, коли, як записано у Правилах, Конвенція може розглядати та приймати рішення з пропонованих питань та резолюцій. Сама Рада підпорядкована рішенням, що прийняті голосуванням на зборах Клубів, як записано у Правилах РІ.

41. Хто є членами Законодавчої Ради?

Рада формується з представників кожної частини Ротарійського світу. Один член від кожного регіону РІ вибирається шляхом голосування (на Конференції Дистрикту). На засіданнях Ради Голова та його Заступник не беруть участі у голосуванні, однак вони мають право голосу і їх голоси грають вирішальну роль у випадку рівномірного розділення голосів на “за” і “проти”. Президент РІ, Рада директорів РІ, а також Паст-Президенти організації також не беруть участі у голосуванні. Ця вимога відноситься також і до членів комісії з роботи над Статутом та Правилами РІ.

42. Чи може окремий член Ротарі Клубу відкрито обговорювати та висловлювати власну думку з приводу поправок до рішення Законодавчої Ради?

Так. Усі пропозиції з введення поправок та резолюцій висилаються заздалегідь і подаються для обговорення на засіданні кожного Ротарі Клубу.

43. Що таке введення поправки та резолюції?

Введення поправки проводиться Законодавчою Радою та вводиться до Конституції РІ, Правил РІ або до Типової Конституції (Статуту) Ротарі Клубу.

Резолюція – це продукт діяльності Законодавчої Ради, вона відображає точку зору Ради або визначає політику та процедури без розробки нових поправок до Конституції РІ або Типової Конституції (Статуту) Клубу.

44. Які завдання щорічної Конвенції Ротарі Інтернешнл ?

Конвенція обирає Президента РІ та членів Ради Директорів РІ.

45. Скільки делегатів Ротарі Клуб може відрядити на Конвенцію?

Кожен Клуб має право відряджати принаймні по одному делегату. Крім того, кожен Клуб може делегувати одного представника від кожних 50 членів Клубу. При цьому враховується кількість членів на 31 грудня року, що передує Конвенції.

46. Чи може Клуб передавати голос уповноваженому представникові на міжнародній Конвенцій?

Так. Будь-який Клуб, що не відрядив свого делегата на з’їзд, може обрати свого представника. Уповноваженим представником Клубу може стати будь-який Ротарієць даного Дистрикту, окрім почесних членів. Представник може мати один або більше голосів, в залежності від кількості голосів, на яку має право Клуб.

47. Що таке асамблеї професійних об’єднань Ротарі?

Вони проходять на більшості міжнародних конвенцій: Ротарійці зустрічаються з колегами тієї ж або суміжної класифікації в групах для обміну досвідом та обговорення проблем і можливостей роботи в професійних комітетах. Оскільки учасники прибувають з різних країн світу, робота таких груп дозволяє урізноманітнити та вдосконалити працю організації у цьому напрямі. Такі асамблеї часто організовуються і на Конференціях Дистриктів.

48. Чи існують якісь основні вимоги щодо місця проведення Конвенції?

Так. Одна і та ж країна не може бути господарем проведення конвенції протягом двох років поспіль.

49. Що є емблемою Ротарі Інтернейшнел?

Колесо шестерні з 6 спицями, 24 зубцями та шліцом для ключа. Кольори – темно-синій та золотий; напис – Ротарі Інтернешнл. (Дивись також розділ “Назва та емблема” у Manual 035-EN).

50. Чи є емблема офіційним знаком Ротарі?

Так.

51. Чи можуть члени Ротарі використовувати емблему з метою власного бізнесу або з будь-якою іншою комерційною метою?

Ні. Це заборонено.

52. Чи дозволяється накладати будь-яку іншу емблему на існуючу емблему Ротарі або змінювати її, чи використовувати її у поєднанні з іншою?

Ні. Винятки складають інші емблеми Ротарі, такі, як, наприклад, емблема Фонду Ротарі, яка, з дозволу Ради Директорів РІ, може бути розміщена поряд.

53. Хто є Президентом РІ?

Дивись останнє видання Офіційного Довідника (007-EN).

54. Як Ротарі відноситься до політики?

Ротарі Клуб не повинен висловлювати своєї точки зору на спірні громадські питання, не може висувати та рекомендувати кандидатів на громадські посади, а також обговорювати на засіданнях Клубів переваги та недоліки окремих кандидатів. На засіданнях Клубу не повинні прийматися рішення, що стосуються питань міжнародної політики, і програми вирішення окремих політичних проблем.

55. Що таке піврічний звіт?

Кожен Клуб звітується перед РІ 1 липня та 1 січня щорічно. У звіті зазначається точна кількість членів Клубу на даний період. Ці дані поступають до Ради Директорів РІ і на основі них Клуб сплачує членські внески в РІ (Див. питання № 38).

КЛУБНА РОБОТА

56. Що таке клубна робота?

Клубна робота заохочує активних Ротарійців сприяти успішній роботі Клубу. Наприклад активно відвідувати засідання, приймати участь у проектах та програмах Клубу, сприяти діяльності комітетів та Дирекції, сплаті членських внесків, представляти інтереси Клубу у позаклубному суспільному житті (як от співпраця з іншими Ротарі Клубами); відвідувати міжміські засідання, Асамблеї Дистрикту, Конференції та засідання активу; організовувати нові Ротарі Клуби.

57. Хто є відповідальним за Клубну роботу?

Президент Клубу призначає одного члена Дирекції Клубу на посаду голови Клубного комітету. Президент-Елект або Віце-Президент очолюють класифікаційну комісію, комісію з прийняття нових членів та інформаційну комісію Ротарі.

58. Яке бачення Ради Директорів РІ щодо призначення на посади в Ротарі Клубі?

Бажано щоб:

а) Директор попередньо уже займав посаду голови комісії;

б) Президент попередньо вже займав посаду Директора та/чи Секретаря.

59. Які комісії залучені до Клубної діяльності?

Класифікаційна, з прийняття нових членів ( ці комісії за бажанням Клубу можуть бути об’єднані в одну комісію з обліку членів Клубу), комісія з розробки програм співпраці з іншими Клубами, інформаційна комісія, комісії зі зв’язків з громадськістю, відвідування, редколегія журналу, бюлетеня Клубу. На певній фазі розвитку Клубу можуть бути сформовані також інші комісії для виконання Ротарійських програм. Рада Директорів РІ рекомендує щоб Президент-Елект або Віце-Президент контролювали та координували роботу класифікаційної комісії, комісії з прийняття нових членів та інформаційної комісії для забезпечення належного виконання програми з розвитку членства Клубу.

60. Що є органом управління Клубу як самостійної одиниці?

Дирекція Клубу.

61. Чи рішення Ради Директорів Клубу є остаточним?

Так, але рішення доводиться до відома всіх Ротарійців на засіданні Клубу; воно може бути відхилене, якщо 2/3 голосів будуть проти при наявності кворуму. Про порядок денний повинно бути повідомлено заздалегідь.

62. Що таке асамблея Клубу?

Це засідання офіцерів, Директорів, голів комісій Клубу для координації дій, що спрямовані на розвиток програм Ротарі в межах Клубу.

63. Що таке форум Клубу?

Це офіційні засідання, на яких члени клубу інформуються про роботу, яка ведеться Клубом.

64. Яка комісія є відповідальною за рекомендації з прийому нових членів?

Хоча усі Ротарійці поділяють відповідальність за рекомендацію нових членів, основний вантаж на цій ділянці роботи несе комісія з прийняття в члени Клубу, що переглядає класифікаційний список. Ця комісія пропонує прийняти особу на вакантне місце, що є у класифікаційному списку Клубу.

65. Чи можуть жінки бути членами Ротарі Клубів?

У 1989 році Законодавча Рада зняла обмеження на прийняття жінок до Ротарі Клубів. Це рішення було прийняте після заходів Клубів США та Канади щодо прийняття жінок згідно їх професійних класифікацій. Пропозиція усім Клубам приймати до своїх лав жінок була запропонована Радою Директорів РІ та була підтримана в шести Дистриктах 104 клубами в 12 країнах. Вже в квітні 1992 року в Ротарі Клубах по цілому світі нараховувалось приблизно 37 тисяч жінок. З 2001 року Законодавчою Радою РІ прийняте рішення про заборону дискримінації в Ротарі за будь-якими ознаками, у тому числі і за статтю. З того часу до Ротарі Інтернешнл не приймають нові Клуби, якщо в їх складі немає хоча б однієї жінки.

66. Чи існує градація серед членів Клубу?

Члени клубів діляться на дійсних членів та почесних членів.

67. Хто є дійсним членом Клубу?

Кожен дійсний член повинен бути зрілою людиною, займати хороше положення у суспільстві, бути підприємцем або добрим фахівцем у галузях, які відомі в усьому світі та користуються повагою; займати керівну посаду, працювати місцевим агентом або керівником філії великої організації або корпорації. Дійсні члени повинні займатися бізнесом, або працювати за спеціальністю, або бути на пенсії після такої роботи, яка відповідає їх класифікації в Клубі, проживати або працювати на території, в межах якої працює Клуб або в територіальних межах сусіднього Клубу.

68. У яких випадках дійсний член може втратити своє членство у Клубі?

· Дійсний член автоматично вибуває з Клубу, якщо його робота перестає відповідати класифікації згідно до якої він рахувався в Клубі; коли він повинен змінити адресу своєї роботи або місце проживання, які знаходяться за територією Клубу або сусіднього з ним Клубу;

· якщо дійсний член розриває відносини із своїм керівництвом, (навіть якщо він залишається працювати згідно класифікації Клубу);

· за несплату членських внесків;

· за невідвідування мінімально обумовленої кількості засідань без узгодження з керівництвом Клубу;

· за власним бажанням.

69. Чи може дійсний член Клубу зберегти своє членство, якщо він переїжджає до іншого міста?

Так. Дирекція Клубу може надати йому спеціальний дозвіл на відсутність на період до одного року із збереженням його членства та прав, як дійсного члена.

70. Які вимоги до почесних членів і які у них права?

Почесним членом може бути вибрана особа, яка відзначилася своїм служінням Ротарі.

Почесні члени звільнені від сплати внесків, не беруть участі у голосуванні, не обираються на керівні посади у Клубі, не проходять по класифікаційному списку. Вони не повинні відвідувати усі засідання і користуються усіма правами члена Клубу.

Почесний член призначається Дирекцією і зберігає свій статус аж до моменту, коли Рада Директорів Клубу прийме рішення про припинення його почесного членства.

71. Які основні принципи класифікації членів Клубу?

Класифікаційний список включає в себе одного представника від кожної професії або виду діяльності. Виключення складають релігійні діячі, представники засобів масової інформації та працівники дипломатичної служби.

72. Які відмінності між вимогами класифікаційної комісії та комісії з прийняття в члени Клубу до рекомендованих членів Клубу?

Класифікаційна комісія рекомендує, виходячи з роду діяльності рекомендованого. Комісія з прийому в члени розглядає його особисті якості – характер, бізнес, соціальне та громадське положення.

73. Як складається та ведеться класифікаційний список?

У бюлетені класифікаційного комітету приведено інформацію про те, як складати та вести класифікаційний список представлених та вільних у Клубі класифікацій. Таким списком керується Дирекція при визначенні наявних класифікацій у Клубі.

74. Що є головним в процесі розвитку Клубу, з точки зору класифікації його членів?

Список заповнених класифікаційних місць та наявних вакансій.

75. Як складається класифікаційний список?

Класифікаційний список складається шляхом ретельного класифікаційного дослідження громади, в якій діє Клуб. Список служить індикатором ділової та професійної діяльності, представлених у територіальних межах Клубу. Довідники, такі як телефонний або довідник торгової промислової палати, можуть допомогти в цьому.

76. Чи вказує класифікаційний список посади членів Клубу, їх фірми або сфери діяльності в яких вони зайняті?

У класифікаційному списку вказано основні сфери діяльності фірми, компанії чи закладу, де працюють члени Клубу, або зазначено основні сфери підприємницької або професійної діяльності самих членів Клубу.

77. В яких випадках Ротарійці зберігають своє членство в Клубі, якщо вони не можуть відвідувати засідання своїх Клубів?

Відвідуючи засідання інших Клубів або провізоричних Клубів. Відвідуючи засідання Ротаракту або Інтеракту за скеруванням свого Клубу. Дирекція Клубу може дозволити Ротарійцю пропустити певну кількість засідань у Клубі, якщо у нього є на це поважна причина і він не може відвідувати засідання інших Клубів. У цьому випадку на нього не розповсюджується вимога про кількість відвіданих засідань.

78. Згідно Статуту Клубу, членство у Клубі автоматично припиняється, якщо відвідування засідань членом Клубу складає менш, як 60% в першому або другому півріччі. Чи означає це 60% відвідування засідань свого Клубу?

Ні. Звичайно, Ротарійці повинні докладати усіх зусиль, щоб відвідувати засідання свого Клубу, але вони можуть не брати активної участі у заходах Клубу. Облік відвідування ведеться на основі загального відвідування засідань свого Клубу, а також інших Клубів. Проте принаймні 30% відвідувань кожного півріччя повинно припадати на відвідування свого Клубу, якщо не має інших рішень Дирекції Клубу. Законодавчою Радою 2001 року було прийнято деякі кроки в напрямку лібералізації цих положень.

79. Чи існують якісь особливі положення стосовно відвідування для членів, які фізично не спроможні відвідувати засідання Клубу?

За рішенням Дирекції Клубу пропущені членом засідання не будуть враховуватися у випадках затяжної хвороби або ускладнень; у зв’язку з перебуванням їх більш, як 2 тижні в країнах, де не існує Ротарі Клубів; якщо вони фізично не в стані виконувати вимоги відвідування засідань. За таких умов відсутність не заноситься до обліку відвідування.

У випадках відсутності Ротарі Клубу в країні, куди направляється Ротарієць, він, по можливості, повинен напередодні поїздки усно повідомити Секретаря свого Клубу про передбачувану відсутність. У разі неможливості, він повинен проінформувати із країни перебування.

80. Якщо Ротарійці знаходяться за межами Клубу у справах Ротарі, чи зараховується їм відсутність?

Так, якщо вони присутні на засіданні РІ, засіданні, затвердженому Радою Директорів РІ або задіяні у благочинних програмах Дистрикту чи Фонду Ротарі у віддалених районах.

81. Як представляються Ротарійці, коли приходять в Ротарі Клуби, де їх особисто не знають?

Вони пред’являють своє посвідчення Ротарійця, яке повинно бути дійсним.

82. Чи слід Ротарійцю, що прийшов в інший Клуб не як запрошена особа, обідати або вечеряти за рахунок цього Клубу?

Ні. У цих випадках слід використати свої особисті кошти згідно прийнятих Ротарійських норм.

83. Як слід вести себе Клубу або окремим його членам, коли один із гостей-Ротарійців просить надати йому фінансову допомогу?

За таких умов доцільно перевірити членство гостя-Ротарійця у його Клубі.

84. Чи всі Ротарійці звертаються один до одного по імені?

Серед членів Клубу прийнято називати один одного по імені, проте не всі дотримуються цієї традиції.

85. Що є особливо привабливим у Ротарі для його членів?

Співпраця. Кожен Ротарієць має можливість познайомитися та спілкуватись з іншими бізнесменами або представниками інших професій, які поділяють погляди на ідеал служіння.

86. Якою є політика Ротарі щодо розширення фондів за рахунок проведення лотерей або розсилки оголошень в інші Клуби Ротарі або ж людям, що не мають відношення до Ротарі з проханням надання фінансової допомоги?

Якщо в тих країнах, де знаходяться Ротарі Клуби, ця діяльність заборонена або ж не знаходить схвалення, то допомога в проведенні таких заходів повинна бути добре продумана, щоб дії Ротарійської громади не суперечили принципам суспільства, у якому Клуб існує.

87. Як можна використовувати щотижневі засідання для інформування членів Клубу про програми Ротарі?

На початку кожного засідання виділяється 3-5 хвилин на представлення поточної інформації про Ротарі – загальновизнаних правил, принципів Ротарі, повідомлень про важливі прийдешні події.

88. Яку допомогу надає Ротарі Інтернешнл Клубним комітетам?

а) Президент Клубу розповсюджує бюлетені комітету до початку кожного нового Ротарійського року.

б) Розповсюджує інші друковані матеріали, що вказані в каталозі (019-EN). У каталозі окрім брошур, книжок, аудіо-візуальних матеріалів також перелічені стандартні форми, картки та інші бланки, що є необхідними для адміністрації Клубу. Оновлена версія видання каталогу висилається Секретарю Клубу на початку кожного року.

в) До особливих дат, наприклад річниці Ротарі, Ротарі Інтернешнл видає бюлетені новин.

г) сервісний центр РІ, що обслуговує Ваш Клуб, готовий надати Вам будь-яку підтримку.

89. Які матеріали дають інформацію про Ротарі окрім цієї брошури?

Довідник з процедурних питань (Manual of Procedure (035-EN)). Він включає матеріали щодо цілей та завдань Ротарі Клубу, пояснення основних завдань Ротарі Інтернешнл. Цей довідник був складений на основі практичного досвіду всіх Клубів РІ. Довідник перевидається після кожного засідання Законодавчої Ради, яке відбувається що 3 роки.

“Каталог” (019-EN) включає список усіх публікацій, аудіо-відео матеріалів по програмам Ротарі та служінню суспільству.

90. Як називається офіційний журнал Ротарі Інтернешнл?

“The Rotarian” (Ротарієць), щомісячний журнал. Редакція знаходиться в США, штат Іллінойс, місто Еванстон.

91. Чи є інші періодичні видання, що публікуються для Ротарійців?

На даний час групами Ротарійців та Дистриктами Ротарі у різних країнах світу видається близько 27 Ротарійських регіональних журналів понад двадцятьма мовами. Більшість з них – офіційні регіональні журнали. Нотатка: Місячник Ротарійського журналу (квітень) – час для висвітлення інформації про Ротарійські видання та роль, яку вони відіграють у поширенні ідеалів Ротарі.

92. Що таке “Офіційний довідник”?

“Офіційний Довідник” (Official Directory (007-EN)) – щорічне видання Ротарі Інтернешнл. У Довіднику наведено перелік усіх Клубів Ротарі у світі, імена та адреси Президентів та Секретарів усіх Клубів, а також місце, день та час регулярних засідань Клубів. Довідник перераховує комітети Ротарі Інтернешнл, та його офіцерів. У довіднику є інформація про готелі для Ротарійців, що подорожують, та інша цікава інформація. Ротарійці, особливо ті, які багато подорожують, беруть із собою цей Довідник у подорожі, оскільки він допоможе їм віднайти інформацію про Клуби, які можна відвідати. Примірники Довідника замовляються через Секретаря Клубу. Довідник не може бути використаний у комерційних цілях.

93. Які завдання ставить Ротарі Клуб, використовуючи зв’язки з громадськістю?

Клуб інформує громадськість про свою роботу, про цілі Ротарі. Клуб сприяє створенню доброзичливої атмосфери у громаді, на території якої діє Клуб, бо лише в атмосфері доброзичливості Ротарійці можуть досягати цілей Ротарі.

94. У якому місяці проходить перереєстрація членів Клубу?

У серпні кожного року проходить перереєстрація членів Клубу, а також реєстрація нових Клубів. Слід підкреслити, що збільшення кількості членів Клубу – справа кожного Ротарійця.

95. В якому місяці Ротарі звітується про свою роботу?

У січні. Це час для просунення ідей Ротарі через засоби масової інформації, проведення громадських інформаційних зборів, диспутів, семінарів.

96. В яких випадках ліквідується Клуб?

Згідно статті ІІ Конституції Ротарі Інтернешнл, Рада Директорів РІ може закрити Клуб або призупинити підтримку Клубу з наступних причин:

· якщо не сплачуються членські внески або не виконуються інші фінансові зобов’язання стосовно Ротарі Інтернешнл чи Дистрикту, включаючи плату за підписку журналу або інших видань, а також за рішенням Законодавчої Ради;

· якщо виявлено порушення Правил та процедур Ротарі Інтернешнл;

· якщо Клуб розформувався або не має змоги проводити щотижневі засідання.

Клуб самостійно може прийняти рішення про свій розпуск, якщо в нього немає заборгованості перед РІ.

79000, Україна, м. Львів, info@rc-ratusha.lviv.ua
вул. Словацького, 1, а/с 118 тел. +380 67 680 99 66